Systematiek brandveiligheid

print

Door samengevoegde en vervallen voorschriften is de systematiek brandveiligheid in Bouwbesluit 2012 fundamenteel anders ten opzichte van Bouwbesluit 2003.


Bouwkundig

De definitie van een brandcompartiment is in Bouwbesluit 2012 gelijk gebleven. De maximaal toelaatbare omvang voor een industriefunctie is versoepeld naar 2.500 m² voor nieuwbouw (was 1.000 m²).

De term rookcompartiment is in Bouwbesluit 2012 geheel verdwenen en is vervangen door subbrandcompartiment. Het subbrandcompartiment uit Bouwbesluit 2003 is in Bouwbesluit 2012 vervangen door beschermd subbrandcompartiment.

In Bouwbesluit 2012 worden met betrekking tot ontvluchting nieuwe termen geïntroduceerd. Dit zijn "beschermde vluchtroute", "extra beschermde vluchtroute" en "veiligheidsvluchtroute". Ondanks deze nieuwe termen zijn ze redelijk vergelijkbaar met de oude termen rookvrije vluchtroute, brand- en rookvrije vluchtroute en veiligheidstrappenhuis. Een vluchtroute begint op een voor personen bestemde vloer. Bij een gebruiksfunctie met een slaapfunctie, of een gebruiksfunctie met een hogere bezetting welke aangewezen zijn op de vluchtroute zal een hoger beschermingsniveau van de vluchtroute vereist worden. Vanaf het begin van een tweede onafhankelijke vluchtroute is het hogere beschermingsniveau niet nodig. Deze systematiek is schematisch weergegeven in de figuren.

Installaties

Met betrekking tot brandmeldinstallaties zijn er in Bouwbesluit 2012 ook wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het eerdere Gebruiksbesluit. In het Gebruiksbesluit was doormelding naar de regionale alarmcentrale van de brandweer (RAC) in veel gevallen nog verplicht. Het aantal valse meldingen was aanzienlijk, waardoor de brandweer vaak onnodig moest uitrukken. Om de valse meldingen terug te dringen is doormelding vanuit Bouwbesluit 2012 alleen nog verplicht in situaties waarbij de ondersteuning van de brandweer bij evacuaties van groot belang is. Dit is hoofdzakelijk het geval bij minder zelfredzame personen (zoals ouderen, maar ook peuters), celfuncties en logiesfuncties in een logiesgebouw (hotels). Of doormelding in dergelijke gevallen daadwerkelijk verplicht is hangt vervolgens in sommige gevallen weer af van nadere gradaties. Deze zijn terug te vinden in bijlage I van Bouwbesluit 2012.

Bij sommige gebruiksfuncties is de benodigde brandmeldinstallatie ook versoepeld. Een woonfunctie voor kamergewijze verhuur is hier een voorbeeld van. Eerder was hier een brandmeldinstallatie conform NEN 2535 met volledige bewaking in de gezamenlijke ruimten benodigd. Met de komst van Bouwbesluit 2012 kan worden volstaan met rookmelders conform NEN 2555 (huisrookmelders). Maar ook bij sommige andere gebruiksfuncties kan nu worden volstaan met rookmelders conform NEN 2555. Dit is het geval bij kleine logiesfuncties en bijeenkomstfuncties voor kinderopvang, en alleen als er vanuit bijlage I van Bouwbesluit 2012 geen brandmeldinstallatie conform NEN 2535 wordt vereist.


Noot
Deze contemplatie moet als algemeen worden beschouwd. Verschillende projecten of situaties vragen om specifieke advisering. Aan deze beschouwing kunnen daarom geen rechten worden ontleent.