Toolkit Rc & EPC woningbouw

print
image

Sinds januari 2015 is Bouwbesluit 2012 op een aantal punten gewijzigd. De EPC-eis is voor de meeste gebruiksfuncties fors aangescherpt. Ook de eisen voor de thermische schil zijn aanzienlijk strenger. Om hierop voorbereid te zijn is de cursus "Toolkit Rc & EPC woningbouw" georganiseerd.


In onderstaande tabel is de oude en de nieuwe eis per gebruiksfunctie weergegeven.


Gebruiksfunctie EPC-eis oud EPC-eis 2015 Aanscherping
Woonfunctie woonwagen ≤ 1,3 ≤ 1,3 -
Woonfunctie anders ≤ 0,6 ≤ 0,4 33%
Bijeenkomstfunctie ≤ 2,0 ≤ 1,1 45%
Celfunctie ≤ 1,8 ≤ 1,0 44%
Gezondheidszorg bedgebied ≤ 2,6 ≤ 1,8 31%
Gezondheidszorg anders ≤ 1,0 ≤ 0,8 20%
Kantoorfunctie ≤ 1,1 ≤ 0,8 27%
Logiesfunctie logiesgebouw ≤ 1,8 ≤ 1,0 44%
Logiesfunctie anders ≤ 1,4 ≤ 1,4 -
Onderwijsfunctie ≤ 1,3 ≤ 0,7 46%
Sportfunctie ≤ 1,8 ≤ 0,9 50%
Winkelfunctie ≤ 2,6 ≤ 1,7 35%


De warmteweerstand (Rc) is gedifferentieerd aangescherpt. Dit betekent dat er verschillende isolatie-eisen worden gehanteerd voor diverse onderdelen van de thermische schil. In onderstaande tabel worden deze eisen samengevat weergegeven.


Onderdeel Rc-eis oud Rc-eis 2015 Aanscherping
Begane grondvloeren ≥ 3,5 (m².K)/W ≥ 3,5 (m².K)/W -
Gevels ≥ 3,5 (m².K)/W ≥ 4,5 (m².K)/W 43%
Daken ≥ 3,5 (m².K)/W ≥ 6,0 (m².K)/W 71%


De presentatie van de cursus gaat in op:

  • termen en begrippen
  • geschiedenis thermische schil en EPC
  • wijzigingen thermische schil en EPC
  • knelpunten thermische schil
  • gevolgen EPC met 4 conceptvarianten
  • overweging maatregelen
  • toekomstvisie


We hebben vele positieve reacties ontvangen op de cursus. De presentatie van de cursus is hier te downloaden.