Toolkit Rc & EPC woningbouw

Sinds januari 2015 is Bouwbesluit 2012 op een aantal punten gewijzigd. De EPC-eis is voor de meeste gebruiksfuncties fors aangescherpt. Ook de eisen voor de thermische schil zijn aanzienlijk strenger. Om hierop voorbereid te zijn is de cursus "Toolkit Rc & EPC woningbouw" georganiseerd...

lees meer

Toetsing functiewijziging

In Bouwbesluit 2012 is het toetsingskader bij functiewijziging en verbouw verduidelijkt.

De willekeur op het verlenen van vrijstelling (door B&W) is er daardoor niet meer. Het kent nu drie niveaus, namelijk nieuwbouw, verbouw en bestaande bouw. Om te weten welk niveau wanneer toegepast moet worden is het van belang eerst de definitie van "bouwen" nader toe te lichten. Volgens Woningwet artikel 1 wordt onder "bouwen" verstaan het plaatsen, geheel of...

lees meer

Systematiek brandveilig

Door samengevoegde en vervallen voorschriften is de systematiek brandveiligheid in Bouwbesluit 2012 fundamenteel anders ten opzichte van Bouwbesluit 2003.
De term rookcompartiment is in Bouwbesluit 2012 geheel verdwenen en is vervangen door subbrandcompartiment. Het subbrandcompartiment...

lees meer

Personenbenadering

Personenbenadering vanuit Bouwbesluit 2012 (geen bezettingsgraadklasse meer).

In Bouwbesluit 2012 wordt niet meer uitgegaan van verschillende gradaties in bezetting (bezettingsgraadklasse), maar is het absolute aantal aanwezige personen bepalend voor het voorzieningenniveau. De ventilatiecapaciteit wordt bijvoorbeeld bepaald door de hoeveelheid aanwezige personen in een verblijfsgebied of verblijfsruimte (Bouwbesluit afdeling 3.6)...

lees meer

Stookruimte toegelicht

Stookruimte nader toegelicht met betrekking tot brandveiligheid.

Conform Bouwbesluit artikel 2.83 lid 7 is een technische ruimte waarin een of meer verbrandingstoestellen worden opgesteld met een totale nominale belasting van meer dan 130 kW een stookruimte. Een stookruimte dient een apart brandcompartiment te zijn...
lees meer

Geluid Bouwbesluit 2012

Geluid is onderhevig aan wijzigingen door de invoering van Bouwbesluit 2012. Waar vanuit Bouwbesluit 2003 nog geluidwering was vereist tussen twee verblijfsruimten op verschillende bouwlagen, is deze eis in Bouwbesluit 2012 geheel komen te vervallen. Hierdoor zijn er geen verzwaarde voorzieningen meer nodig tussen een woonkamer met open trap en de aangrenzende slaapkamer op de verdieping...
lees meer

Termen Bouwbesluit 2012

Enkele bekende termen uit Bouwbesluit 2003 zijn in het Bouwbesluit 2012 gewijzigd. Daarnaast introduceert Bouwbesluit 2012 een aantal nieuwe termen. Dit zijn onder andere gebruiksgebied, functiegebied, functieruimte, bedgebied en bedruimte.
Een gebruiksgebied is vergelijkbaar met het oude verblijfsgebied (in Bouwbesluit 2003). Een functiegebied of –ruimte is een gebied of ruimte waar een voor de gebruiksfunctie...

lees meer