Definitief energielabel vs. energie-index

  • feb 18
image

Sinds 1 januari is de bestaande energielabelsystematiek voor woningbouw fors aangepakt. Het oude energielabel (verkregen vóór 2015) wordt nu "energie-index" genoemd. Hieraan zit dus geen energielabel meer verbonden. Daarvoor in de plaats is het doe-het-zelf-label (definitief energielabel) in het leven geroepen door minister Blok. Nu rijst de vraag: waarom dit sterk vereenvoudigd energielabel? En wat is een "energie-index" en is die überhaupt nog nodig? Deze vragen worden beantwoord in het artikel dat wij geschreven hebben in vastgoedactueel.

lees meer