Groot onderhoud woningen

image
 
Object
Omvang
Functies
 
Sociale huurwoningen
divers
 • woonfunctie
Werkzaamheden
 • Energie-index en energielabel.
 • Ventilatie en spuivoorzieningen.
 • Daglichtcomfort.
 • Koudebrugbeoordeling.
 • Luchtdichtheid.
 • Zomdercomfort.
 • Wering installatiegeluid.
 • Interne geluidisolatie.
 • Geluidwering gevel.
 • Detailbeoordeling.
 • Beoordeling brandveiligheid.

TVZ-kazerne Breda

image
 
Object
Omvang
Functies
 
Lesgebouw
3.400 m²
 • onderwijsfunctie
 • kantoorfunctie
 • bijeenkomstfunctie
 • overige gebruiksfunctie
Werkzaamheden
 • Interne geluidisolatie.
 • Ruimte akoestiek leslokalen en collegezalen.
Energielabel zorgresidentie

image
 
Object
Omvang
Functies
 
Monumentaal pand
2.200 m²
 • gezondheidszorgfunctie
 • kantoorfunctie
 • bijeenkomstfunctie
Werkzaamheden
 • Energielabel A.
 • Thermische schil verbeterd.
 • Duurzame installaties met warmtepomp.
Herbestemming kantoorpand

image
 
Object

Omvang
Functies
 
Functiewijziging pand te Meppel
700 m²
 • kantoorfunctie
 • woonfunctie
Werkzaamheden
 • Juridisch advies met betrekking tot functiewijziging.
 • Geluidwering gevel.
Geesinknorba

image
 
Object
Omvang
Functies
 
Bedrijfspand te Emmeloord
25.000 m²
 • (lichte) industriefunctie
 • kantoorfunctie
 • bijeenkomstfunctie
Werkzaamheden
 • Aanbestedingsbegeleiding.
 • Offertebeoordeling.
 • Advies brandveiligheid.
Kantoorpand KPN

image
 
Object
Omvang
Functies
 
Kantoorpand te Amersfoort
25.000 m²
 • kantoorfunctie
Werkzaamheden
 • Energielabelconcept.
 • In een vroeg stadium de invloed van maatregelen op het energielabel beoordelen.Energie en binnenmilieu advies

image
 
Object
Omvang
Functies
 
> 150 scholen
divers
 • hoofdzakelijk onderwijsfunctie
Werkzaamheden
 • Energie en binnenmilieuadvies voor meer dan 150 bestaande basis- en voorgezet onderwijsscholen.
 • Gezondheid, energiezuinigheid en comfort staan hierin centraal.

Food Grade Bakker Transport

image
 
Object
Omvang
Functies
 
Bedrijfsgebouw te Heerenveen
5.300 m²
 • (lichte) industriefunctie
 • kantoorfunctie
 • bijeenkomstfunctie
Werkzaamheden
 • Advies ventilatie.
 • Daglichtcomfort.
 • Advies EPC.
 • Advies brandveiligheid.Koga

image
 
Object
Omvang
Functies
 
Koga pand te Heerenveen
8.400 m²
 • (lichte) industriefunctie
 • kantoorfunctie
 • bijeenkomstfunctie
 • winkelfunctie
Werkzaamheden
 • Advies brandveiligheid nieuwbouwdeel en integraal advies brandveilig gebruik van het gehele bouwwerk.
 • Advies bedrijfsnoodplan, ontruimingsplan en ontruimingsplattegronden.
 • Advies gebruiksmelding.
 • Advies activiteitenbesluit.

Bouwfysisch en pathalogisch onderzoek

image
 
Object
Omvang
Functies
 
Woning te Raalte
200 m²
 • woonfunctie
Werkzaamheden
 • Oorzaak vroegtijdig houtrot vaststellen.
 • Advies curatieve en preventieve oplossingen.
Woon- en woonzorglocatie Trambaan te Nieuwe Niedorp

image
 
Object
Omvang
Functies
 
Trambaan te Nieuwe Niedorp
13.250 m²
 • gezondheidszorgfunctie
 • woonfunctie
 • bijeenkomstfunctie
 • overige gebruiksfunctie
Werkzaamheden
 • Fire safety engineering vluchtveiligheid.Brandveiligheidscan

image
 
Object
Omvang
Functies
 
Belastingkantoor te Heerenveen
5.000 m²
 • kantoorfunctie
 • bijeenkomstfunctie
 • overige gebruiksfunctie
Werkzaamheden
 • Inspectie brandveiligheid.
 • Volledige scan brandveiligheid en brandveilig gebruik bouwwerken.
Controle bouwaanvraag

image
 
Object

Omvang
Functies
 
Controle Bouwbesluitberekeningen
divers
 • divers
Werkzaamheden
 • In opdracht van diverse gemeenten controles uitvoeren op bouwaanvraagberekeningen.
AFM

image
 
Object
Omvang
Functies
 
AFM pand te Amsterdam
27.000 m²
 • kantoorfunctie
 • bijeenkomstfunctie
 • winkelfunctie
 • overige gebruiksfunctie
Werkzaamheden
 • Volledige scan brandveiligheid en brandveilig gebruik bouwwerken.
 • Advies en begeleiding in de geconstateerde gebreken.top