Geluid in Bouwbesluit 2012

print

Geluid is onderhevig aan wijzigingen door de invoering van Bouwbesluit 2012. Waar vanuit Bouwbesluit 2003 nog geluidwering was vereist tussen twee verblijfsruimten op verschillende bouwlagen, is deze eis in Bouwbesluit 2012 geheel komen te vervallen. Hierdoor zijn er geen verzwaarde voorzieningen meer nodig tussen een woonkamer met open trap en de aangrenzende slaapkamer op de verdieping.

Nieuw in het Bouwbesluit is de eis voor een maximaal toelaatbaar geluidsniveau in een verblijfsruimte van 30 dB als gevolg van installaties (ventilatiebox, CV-ketel, warmtepomp, etc.). Dit heeft niet alleen consequenties voor de opstelplaats van de installatie, maar heeft ook betrekking op het kanalenstelsel van ventilatie. De installatie kan in sommige gevallen niet meer opgesteld worden in een open ruimte (zolder, of overloop, e.d.), maar zal in een afgesloten ruimte moeten worden opgesteld (berging, technische ruimte, etc.). Voor het kanalenstelsel kan het inhouden dat er dempers toegepast moeten worden.

Tijdens bouw- of sloopwerkzaamheden moet geluid- en trillingshinder worden voorkomen. Daarom zijn hier nu eisen aan gesteld in Bouwbesluit 2012 (artikel 8.4 en 8.5). Vaak wordt in een bestek het Bouwbesluit van toepassing verklaart. Dit is daarmee een niet te onderschatten aandachtspunt geworden voor de verantwoordelijke partij.


Noot
Deze contemplatie moet als algemeen worden beschouwd. Verschillende projecten of situaties vragen om specifieke advisering. Aan deze beschouwing kunnen daarom geen rechten worden ontleent.