Bouwbesluit 2012: nieuwe en bekende termen

print

Enkele bekende termen uit Bouwbesluit 2003 zijn in het Bouwbesluit 2012 gewijzigd. Daarnaast introduceert Bouwbesluit 2012 een aantal nieuwe termen. Dit zijn onder andere gebruiksgebied, functiegebied, functieruimte, bedgebied en bedruimte.

Een gebruiksgebied is vergelijkbaar met het oude verblijfsgebied (in Bouwbesluit 2003). Een functiegebied of –ruimte is een gebied of ruimte waar een voor de gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten plaatsvinden, maar waarbij het verblijven van personen van ondergeschikte waarde is. Voor de termen verblijfsgebied en –ruimte geldt hetzelfde, maar daarbij is het verblijven van personen juist wel van belang. De definitie van een verblijfsgebied en –ruimte is daarmee gewijzigd ten opzichte van Bouwbesluit 2003.

Een bedruimte is een verblijfsruimte bestemd voor een of meer bedden. Een bedgebied is een verblijfsgebied met een of meer bedruimten. In onderstaand figuur is de samenhang van ruimten en gebieden binnen een gebruiksfunctie weergegeven.


Noot
Deze contemplatie moet als algemeen worden beschouwd. Verschillende projecten of situaties vragen om specifieke advisering. Aan deze beschouwing kunnen daarom geen rechten worden ontleent.