Bouwregelgeving

De architect, aannemer of projectontwikkelaar wil graag goede gebouwen creëren. Bouwregelgeving wordt daarbij vaak als complex en soms hinderlijk ervaren. Doordat regelgeving voor de bouw heel breed is en afhangt van meerdere wetten en eisen is dit inderdaad complexe materie.

Door de regelgeving te doorgronden wordt de bedoeling van de wetgever achterhaald. Hierdoor kan er correct op elke situatie worden ingespeeld. Dit werpt zijn vruchten af als er bijvoorbeeld sprake is van het gelijkwaardigheidsbeginsel. Maar ook eenvoudige aspecten als functie-indeling en oppervlaktes. Nog regelmatig lopen bouwplannen vertraging op door het niet correct aangeven van dergelijke aspecten.
Ook handhaving of functiewijziging levert nogal eens de nodige discussie op. Dankzij onze brede kennis en ervaring kunnen wij voorzien in juridisch correcte adviezen. Wij zijn u graag van dienst bij uw vraagstukken. Onze expertise omvat onder andere:

 • quickscan;
 • Bouwbesluit;
 • Wabo;
 • Woningwet;
 • Monumentenwet;
 • Arbo;
 • bouwplantoetsing;
 • gelijkwaardigheid;
 • functiewijziging;
 • handhaving;
 • overheidsondersteuning;
 • juridisch advies.