Flexibele schil

De druk op kwaliteit binnen de bouw wordt steeds groter. Met minder budget en (geschoold) personeel wordt hetzelfde kwaliteitsniveau verwacht. Door een flexibele schil als buffer in te schakelen en de faalkosten te beperken, door bijvoorbeeld een quickscan uit te laten voeren, kan dit toch gerealiseerd worden.

Wilt u een project aannemen, maar heeft u hiervoor onvoldoende personeel of expertise? Wij lossen dit graag voor u op. Door onze kennis en ervaring op projectmatige basis in te schakelen wordt voor u de kwaliteit gewaarborgd, terwijl u toch onder eigen naam kunt handelen. Het voordeel van projectmatige inzet is dat u van tevoren weet waar u aan toe bent. Het budget en de werkzaamheden worden in nauw overleg met u vastgesteld. Hierdoor heeft u geen verrassingen achteraf.
Op regie basis kunt u ons uiteraard ook inschakelen. Hierbij wordt in overleg met u een inschatting gemaakt van de arbeid en wordt bij dreigende overschrijding dit tijdig gesignaleerd en het vervolgproces met u overlegt.

De overheid is door bezuinigingen ook steeds meer gedwongen gebruik te maken van flexibele krachten. Integraal OmgevingsAdvies wordt regelmatig gevraagd de aanvraag omgevingsvergunning te controleren. Ook voor handhaving wordt onze expertise regelmatig ingezet. Wij zijn daarom de aangewezen partij om u hierin te ondersteunen. Naast kwaliteit heeft onze onafhankelijkheid en het vertrouwen dat u in ons stelt hoge prioriteit. Onze expertise omvat onder andere:

 • quickscan;
 • inleen “kracht”;
 • second opinion;
 • controle omgevingsvergunning;
 • handhaving;
 • bouwplantoetsing;
 • bouwfysica;
 • bouwregelgeving;
 • bouwtechniek;
 • overheidsondersteuning;
 • juridisch advies.