Energie & duurzaamheid

Energie-efficiëntie draagt bij aan een positief imago en bespaart geld. Het verbetert tevens de concurrentiepositie en is onlosmakelijk verbonden met duurzaamheid. Het zal een steeds belangrijkere rol innemen in kostprijs van producten en nutsvoorzieningen. Ook regeltechnisch zal het een steeds hogere prioriteit innemen.

Het loont daarom aandacht te schenken aan energie-efficiëntie en duurzaamheid. Dit moet echter wel zorgvuldig en verantwoord gebeuren. Bouwkundige en installatietechnische maatregelen zullen zorgvuldig op elkaar moeten worden afgestemd. Het samenstellen van een (kosten)effectief pakket aan maatregelen vraagt daarmee steeds meer expertise. Dankzij onze uitgebreide kennis en jarenlange ervaring kunnen wij u voorzien in energie-efficiënte en duurzame adviezen voor een verantwoorde prijs. Wij zijn u graag van dienst bij uw energetische vraagstukken. Onze expertise omvat onder andere:

 • quickscan;
 • energiescan;
 • verbruiks- & besparingsanalyses;
 • Rc-berekening;
 • EPC-berekening;
 • koudebrugbeoordeling;
 • energielabeling & energieprestatieadvies (EPA);
 • energie- en binnenmilieuadvies (EBA);
 • opnames en inspecties;
 • second opinion;
 • overheidscontroles en handhaving;
 • passief bouwen (PHPP);
 • GPR-berekening;
 • juridisch advies.