Akoestiek

Geluid neemt een belangrijke positie van ons dagelijks leven in. We communiceren ermee, het signaleert en waarschuwt ons. We kunnen genieten van geluid in de vorm van muziek. Het kan echter ook een ergernis zijn, bijvoorbeeld verkeerslawaai, en kan zelfs onze gezondheid nadelig beïnvloeden.
Daarnaast is de belevenis van geluid heel relatief. Wat voor de één heel functioneel is, kan voor de ander als zeer hinderlijk ervaren worden. Dit maakt het tot een complexe materie.

Juist doordat je geluid beleeft is het van belang om naast regelgeving verstandig en functioneel om te gaan met akoestiek. Dankzij onze integrale kennis kunnen wij voorzien in praktische en goede adviezen op het gebied van geluid en akoestiek, zodat een comfortabel en gezond akoestisch binnenmilieu wordt gecreëerd. Wij zijn u graag van dienst bij uw vraagstukken. Onze akoestische expertise omvat onder andere:

  • quickscan;
  • spraakverstaanbaarheid en spraakprivacy;
  • nagalmtijd;
  • geluidwering van gevel of tussen ruimten onderling;
  • geluidbelasting en -uitstraling.